Sponsing

Vi i Bjørøya tror levende lokalsamfunn skapes i samspill. Derfor ønsker vi å bidra til å støtte aktiviteter og formål som bidrar til gode samfunnsnyttige tilbud. Bjørøya ønsker å være en medspiller for våre lokalsamfunn, og derfor velger vi å bruke deler av vårt overskudd til å støtte lag, foreninger og personer som har gode prosjekter som kommer lokalsamfunnet til gode.

Bjørøya ser på sponsing som en investering i våre lokalsamfunn. Vi ønsker å bidra til å skape gode opplevelser og tilbud for alle som bor og virker i disse områdene. Et levende og attraktivt lokalsamfunn er viktig for oss, og vi velger derfor å støtte prosjekter i alle kommunene vi driver vår produksjon. 

I år støtter vi prosjekter i Flatanger, Osen, Åfjord, Nærøysund og Bindal. Vi ønsker å støtte tiltak som faller under en eller flere av disse punktene:

Lokal aktivitet rettet mot barn og ungdom
Tiltak som bidrar til bolyst og tilflytting
Samfunnsnyttige tiltak som når mange/flest mulig

I år er det avsatt inntil 375 000,- NOK til dette formålet.

Søknadsfristen var 15. mai 2023. Vi vil nå starte med vurderingsprosessen av alle mottatte søknader.

Neste sponsorrunde kjøres i gang første kvartal 2024.