Laksen er sjefen,
og vi følger dens ledelse

Siden 1982 har vi produsert bærekraftig laks langs Trøndelagskysten

I over 40 år har Bjørøya bidratt til en produksjon av sunn mat. Vårt mål er å fortsette å være en effektiv produsent av en av de sunneste og beste matråvarene i verden; Norsk laks.

Dette gjør vi med fundament i våre kjerneverdier: stolt - samhold - åpen

Hele historien om Bjørøya

Selskapet ble stiftet med utgangspunkt i interessen, kunnskapen og ferdighetene som kilenotfiske etter laks hadde brakt med seg. Som selskapets første daglige leder, var Lillian Løfsnæs en pioner, både som kvinnelig leder, og i havbruksfaget.

683 330’

NOK

2022

0

Ansatte

Havbruk for generasjoner

Effektiv og bærekraftig matproduksjon

0

Laks i sjø

SUNN OG BÆREKRAFTIG LAKS PRODUSERT UNDER OPTIMALE FORHOLD

Siden starten har Bjørøya spilt på lag med naturkreftene langs Trøndelagskysten. Sammen har vi utviklet et produkt vi er stolte over, og som vi nå jobber for å kunne produsere så bærekraftig som mulig.

Smakfull sjømat

OPPSKRIFTER & INSPIRASJON

Bli med ut til oppdrettsanlegget

Den beste plassen å lære om norsk havbruksnæring er på merdkanten. Vi tar deg med til et av våre fullskala oppdrettsanlegg i Flatanger, hvor du vil få oppleve laksen på nært hold. Gjennom et besøk hos oss vil du få et godt innblikk i moderne lakseoppdrett.

Priser: Voksen 250,- NOK Barn 150,- NOK Opplegget er gratis for utdanningsinstitusjoner.

Våre lokaliteter

Bjørøya produserer om lag 20 000 tonn laks hvert eneste år. Dette tilsvarer 273 972 måltider med laks hver eneste dag, 365 dager i året. Vi har til sammen 13,4 konsesjoner og 11 lokaliteter som strekker seg fra Åfjord i sør, til Bindal i nord. Vi er også medeiere i Osan Settefisk AS, Flatanger Settefisk AS og Namdal Rensefisk AS.