Om Bjørøya

Bjørøya er et veldrevet familieeid oppdrettsselskap med hovedkontor i Flatanger.

Helt siden oppstarten i 1982 har Bjørøya tatt del i utviklingen av havbruksnæringen.

Vi er stolte av vår lange historie og det arbeidet vi har lagt ned for å bidra til ansvarlig lakseoppdrett. Vi har til sammen 13,4 konsesjoner fordelt på 11 lokaliteter, hvor våre 85 ansatte produserer om lag 16 000 tonn laks hvert eneste år. Dette tilsvarer 220 tusen laksemåltider hver dag, 365 dager i året.

Image

Verdiene våre er å være kunnskapssøkende og nyskapende.

Vi tar vår rolle som matprodusent på alvor, og har derfor investert i innovative og bærekraftige løsninger.

Vi jobber for å minimere vårt klimaavtrykk, både ved å optimalisere fôringen av fisken og ved å sørge for at våre sjøanlegg har minimal påvirkning på våre naturgitte omgivelser. Vi jobber aktivt med å utvikle og forbedre våre produksjonsmetoder, samtidig som vi tar i bruk ny teknologi for å skape enda bedre resultater.Vår historie og erfaring, kombinert med vår lidenskap for lakseoppdrett, gjør oss i stand til å levere laks av høyeste kvalitet.

Image

Historien

fra kilenotfiske til over 5 000 000 laks i havet

Verdikjede

Stamfisk

0 måneder

Oppdrettslaksens livsløp starter når rognen blir befruktet på en stamfiskstasjon. Dagens oppdrettslaks kan spores helt tilbake til 1970-tallet, hvor laks fra 41 norske elver ble samlet inn for å avle frem den mest robuste oppdrettslaksen. Cirka 25 dager etter rogna er ferdig befruktet ser vi øynene til lakselarven, som vi nå kaller øyerogn. Rogna fraktes så videre til et settefiskanlegg.

1

Øyerogn

2 måneder

Oppdrettslaksen ser dagens lys i et settefiskanlegg, øyerognen legges til klekkes i kar. Under klekkeprosessen oppbevares eggene i skuffer som er mest mulig mørklagt for å sikre at man ikke stresser fisken. Skuffene inneholder rikelig med gjennomstrømmende ferskvann og de ansatte røkter rogna hver eneste dag.

2

Yngel

4 måneder

Når rogna klekkes kalles den for plommesekkyngel. De første ukene får yngelen næring fra plommesekken som fungerer som en matpakke. Etter 6-8 uker er plommesekken oppbrukt, og nå kalles yngelen for parr og er en ferskvannsfisk. Den flyttes nå over i et større kar hvor den kan spise laksefôr.

3

Smolt

10-15 måneder

Etter cirka ti måneder går laksen gjennom store forandringer - en smoltifisering. Nå får laksen sin karakteristiske sølvblanke drakt og den utvikler salttoleranse for å kunne leve i saltvann. Fisken veier fortsatt ikke mer enn mellom 100 og 150 gram. All oppdrettslaks vaksineres for ulike sykdommer før den settes ut i sjøen. Dette har gitt oss en friskere fisk og i dag brukes det nesten ikke noe antibiotika i næringen.

4

Matfisk

15-23 måneder

Oppdrettslaksen lever i store notposer i sjøen. Notposen, som består av en sylinder øverst og en kjegle nederst, blir holdt oppe av en flytekrage. For å sikre at nota holder formen er det en bunnring nederst på sylinderen. Det er dette vi kaller for ei merde. På tvers er merda like lang som en halv fotballbane, og den er 30 meter dyp på det dypeste. I ei slik merde er det lov å ha inntil 200 tusen laks. Av hele volumet i merda skal det være minimum 97,5 prosent sjøvann og maksimum 2,5 prosent fisk. Laksen har derfor god plass i merda. Laksen holdes i merdene helt frem til den veier mellom fire og seks kilo. Dette tar omtrent 12 - 15 måneder, og da er laksen slakteklar.

5

Rensefisk

Lakselus er en av næringens største utfordringer. Derfor investerer vi mye i lusebekjempelse, forskning og utvikling. Vi gjør forebyggende tiltak mot lus, og for å skape et godt miljø i merda. Vi bruker rensefisk som spiser lusa av laksen uten at laksen blir påvirket. Rognkjeks er en effektiv rensefisk. I merda har rognkjeksen egne rensefiskskjul for at den skal kunne ha en fast hvileplasss.

6

Slakteri

14-22 måneder

Når laksen har vært i merda i 12-15 måneder veier den cirka fem kilo og er slakteklar. Volumet i nota reduseres slik at laksen svømmer mot overflaten og pumpes over i en brønnbåt som går til slakteriet. Laksen transporteres levende og vi overvåker oksygen, temperatur og adferd for å sikre fiskevelferden. Når laksen ankommer slakteriet blir den avlivet, bløgget og nedkjølt før den blir sløyd og sortert etter kvalitet. Til slutt legges fisken i kasser med is og blir sendt ut på markedet for å selges i hele verden.

7

Salg

95 prosent av laksen som produseres i Norge blir eksportert til andre land. Bjørøya sender mer enn 80 millioner laksemåltider ut til verden i løpet av et år. Hovedproduktet vårt er hel, sløyd, Global.G.A.P-sertifisert, fersk laks, kjølt på is. Vi har siden januar 2022 startet direkte eksport salg gjennom egen salgskanal internt i Bjørøya. Direktesalg er under stadig utvikling og per i dag er vårt største marked Europa, men selger også til ulike flymarked som Kina og USA.

8

Selskapsstruktur

Bjørøya AS er underlagt Bjørøya Holding AS, som er et holdningselskap bestående av en rekke datterselskaper innenfor både havbruk og andre bransjer. Vi er stolte av å ha en solid selskapsstruktur som gir oss muligheten til å drive virksomhet innenfor flere områder samtidig. Bjørøya AS er et våre viktigste datterselskaper, og gjennom Bjørøya AS har vi eierskap i Namdal Rensefisk AS, Folla Utvikling AS, Osan Settefisk AS og Flatanger Settefisk AS. Dette er alle selskaper innenfor havbruk og de bidrar til at vi kan tilby kvalitetslaks til kunder over hele verden. Men Bjørøya Holding AS er mer enn bare lakseoppdrett. Vi er også involvert i blant annet turisme og eiendomsutvikling. Dette gjenspeiles i våre datterselskap Norway Nature AS, Storlavika Eiendom AS, Flatanger Lodge AS, Flatanger Media AS og Bjørøya Bolig.