DeviHeart

Konsekvensene av avvikende hjertemorfologi hos oppdrettslaks

FHF-prosjektet DeviHeart ledes av Michael Frisk ved Oslo Universitetssykehus, og gjennom prosjektet vil forskerne forsøke å finne kritisk utviklingsfase for sunn hjerte- og karhelse, samt implikasjoner av ulike produksjonsprotokoller for hjertets utvikling. Dersom man finner en produksjonsprotokoll som ivaretar normal utvikling av hjertet så vil trolig fisken ha mindre risiko for sykdommer som CMS og sår, samt være mer robust og bedre egnet til å takle stressende situasjoner.

Få et innblikk i første fase av prosjektet

Hovedmål

Prosjektets hovedmål er å belyse kort- og langtidskonsekvenser av avvikende hjerteutvikling hos oppdrettslaks.

Delmål

  • Å dokumentere kritisk utviklingsfase og langtidsimplikasjoner av ulike protokoller for rogn- og smoltproduksjon på hjertemorfologi.
  • Å dokumentere langtidsimplikasjoner av avvikende hjertemorfologi for hjertefunksjon og blodsirkulasjon gjennom en produksjonssyklus.
  • Å dokumentere kort- og langtidskonsekvenser av ulike smoltproduksjonsprotokoller for fiskehelse, fiskevelferd og produksjon.

Mer informasjon om prosjektet finnes på her.

Les våre artikler

test

Aktuelt

Bjørøya introduserer sin nyeste fôrflåte: Møt Tor Sidney!

test

Aktuelt

Vår nye fôrflåte har endelig ankommet Flatanger

test

Aktuelt

Bjørøya AS tar i bruk solenergi fra Inseanergy

test

Aktuelt

Avslutter vellykket samdrift etter 16 år