Vår nye fôrflåte har endelig ankommet Flatanger

Vi har nylig fått overlevert vår nye fôrflåte fra ScaleAQ. Flåten har fått navnet Per Anton og blir Bjørøya sin første fôrflåte med fullskala vannfôring. Bruk av luft har i lang tid vært den mest utbredte måten å transportere fôr til merdene på. Vannfôring kan av mange grunner være et bedre alternativ og vi ser frem til å ta i bruk den nye fôringsteknologien.

 Vi har satt både miljø og bærekraft i fokus ved å investere i vannfôring. Ikke bare vil dette bidra til å kutte klimautslipp, men det vil også bidra til en mer effektiv drift av vårt anlegg. Dette er et viktig steg i riktig retning for å sikre en bærekraftig fremtid for norsk havbruk.

Økt effektivitet 

Vannfôring muliggjør fôring under vannoverflaten, og vi vil nå ha muligheten til å fôre dypere enn tidligere. Dette kan medføre mindre lusesmitte på laksen, da vi kan fôre under lusebeltet. Når temperaturen i overflaten er ustabil kan fôring dypere, hvor temperaturene er mer stabil, være mer effektivt. 

I tidligere systemer, da som i luftfôring, har man produsert en fôrpellet som skulle være hard nok til å overleve transporten gjennom fôringssystemet og ut til merdene. Med vannfôring vil man nå kunne bruke en annen oppskrift på fôrpelleten, og man vil få muligheten til å produsere fôr som er tilpasset fisken fremfor fôringssystemet. Med dette kan fôret også bidra til å øke effekten og resultatet ved bruk av vannfôring.

Lavere strømforbruk

Vannfôring krever langt mindre energi sammenlignet med luftfôring, og vi forventer å redusere energibehovet med ca 60 prosent i første omgang. Flåten er batterihybrid, dette betyr i praksis at dieselgeneratoren går mer effektivt og med færre timer pr døgn enn om flåten hadde hatt ren generatordrift. Dette alene betyr en reduksjon i dieselforbruk i tillegg til redusert vedlikeholdsbehov. På lokaliteten Eldviktaren er det landstrøm som flåten vil bli tilkoblet, da vil batterihybriden bidra til å jevne ut forbrukstoppene slik at nettet vil få en jevnere belastning, som igjen bidrar til mer forutsigbarhet for netteier.

Utslipp av mikroplast minimeres

Når man transporterer fôret med vann elimineres dagens utslipp av mikroplast fra fôrslangene under fôring. I tillegg er dette en langt mer skånsom type fôring som reduserer behovet for vedlikehold og øker fôrslangenes levetid. Tidligere har Bjørøya byttet ut fôrslanger mellom hver generasjon, noe vi ikke vil ha et behov for lengre og vi vil dermed forbruke langt mindre plast.

HMS 

Vannfôring bidrar til et langt lavere støybilde på flåten, noe som bidrar positivt til både våre medarbeidere og omgivelser. Men også reduksjon effektbehovet  som i sin tur bidrar til mindre gangtimer på generatorer fører til mindre støy og avgasser som passer inn i Bjørøyas HMS-arbeid.

Rune Blomstervik, Special Advisor i ScaleAQ og Espen Havstein Lindseth, Teknisk leder i Bjørøya

Fakta om Per Anton

  • Bygd i Gdynia, Polen av ScaleAQ
  • Kapasitet 400 tonn
  • Lengde 32m, bredde 9,6m
  • Vekt 250 tonn
  • Maks signifikant bølgehøyde 4,5m
  • 10 vannfôringslinjer
  • 250kVa Scania Generator
  • 2 lugarer
  • 2 bad
  • Kran: Palfinger 16

Les våre artikler

test

Aktuelt

DeviHeart

test

Aktuelt

Bjørøya introduserer sin nyeste fôrflåte: Møt Tor Sidney!

test

Aktuelt

Bjørøya AS tar i bruk solenergi fra Inseanergy

test

Aktuelt

Avslutter vellykket samdrift etter 16 år