Årets sponsormidler er fordelt

Årets tildeling av sponsormidler er nå klar, og i listen under kan du se hvilke lag og foreninger som vil motta støtte fra oss i år. Dette er første året man har organisert tildelingen slik for Bjørøya sin del, men veldig mange gode søknader kom inn før søknadsfristen gikk ut. Å bestemme hvem som skal motta støtte er ingen enkel jobb, men alle søknader er gjennomgått og vurdert. Fikk man ikke støtte i år oppfordres det til å søke igjen ved neste runde.

Fordelingen mellom Flatanger, Osen og Åfjord er gjort i samsvar med den aktiviteten og produksjonen bedriften har i de tre kommunene.

MottakerKommuneFormålBeløp
Roan GrendelagÅfjordTilbygg servicebygg ved Roan leike og idrettsplass30000,-
Roan IdrettslagÅfjordOpparbeide område rundt skihytta20000,-
Osen/Steinsdalen idrettslagOsenGapahuk, bålplass, benker, m.m. 10000,-
Sætervik UIGOsenGapahuk i Nesvåg20000,-
Nordmeland GrunneierlagOsenSittebenker og beplantning ved Nordmelandsfossen10000,-
Osen TurstilagOsenSkilting og merking av turstier10000,-
Flatanger SkytterlagFlatangerOppgradering av miniatyrskyteanlegg15000,-
Flatanger IdrettslagFlatangerUtstyr og oppgradering på Vikbanen10000,-
Flatanger MusikkforeningFlatangerRekruttering/opplæring av barn og unge30000,-
Initiativgruppe for møtested – Vik sentrumFlatangerMøtested i Vik sentrum20000,-
Utvorda og Sitter GrendelagFlatangerUtsiktshytte/nødbu på Utvordfjellet25000,-
Staut TeaterlagFlatangerLys- og lyd rigg10000,-
Lauvsneshaugen VelforeningFlatangerRenovering av kirkestien15000,-
Sørnesset UngdomslagFlatangerBygdekveld med bilder og fortellinger10000,-

Vi håper midlene kommer godt med, og blir til glede for mange. Spesielt i en tid hvor også frivilligheten opplever utfordrende dager.

Les våre artikler

test

Aktuelt

DeviHeart

test

Aktuelt

Bjørøya introduserer sin nyeste fôrflåte: Møt Tor Sidney!

test

Aktuelt

Vår nye fôrflåte har endelig ankommet Flatanger

test

Aktuelt

Bjørøya AS tar i bruk solenergi fra Inseanergy

test

Aktuelt

Avslutter vellykket samdrift etter 16 år