Avslutter vellykket samdrift etter 16 år

Etter 16 år gjør Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk (MNH) ulike strategivalg og vil avslutte samdriften på sine sjølokaliteter.

Siden 2005 har Bjørøya og MNHs produsert sunn laks i samdrift på alle sine lokaliteter på Namdalskysten. Etter 16 år avsluttes samdriften. Det øvrige tette samarbeidet mellom selskapene fortsetter som før.

Selskapene ser tilbake på en innholdsrik, lærerik og innovativ periode.

– Samdriften har fungert veldig bra i alle disse årene. Vi har hatt en fantastisk oppbygging og utvikling i selskapene, i en viktig periode som ikke alle oppdrettsselskap har klart seg gjennom, sier selskapene i en felles uttalelse.

Samdriften har tilført selskapene kompetanse, gjort det mulig å dele på utstyr og redusert risiko. Det har vært en viktig del av veksten til begge selskapene, fra de i 2005 hadde noen få konsesjoner til de i dag er betydelige aktører hver for seg.

Selskapene er større og mer robuste til å stå alene nå enn for 16 år siden. Selskapene har utviklet seg i forskjellig retning, og gjør nå ulike strategivalg for produksjonen i sjø. Det gjør det naturlig for begge parter å avslutte samdriften.

– Gjennom 16 år har vi lært utrolig mye av hverandre og funnet fram til gode og effektive samarbeidsmodeller for både utstyr og logistikk. Selv om vi nå avslutter samdriften, fortsetter vi det tette og gode samarbeidet på alle de andre områdene, sier de to daglige lederne Per Anton Løfsnæs i Bjørøya og Frank Øren i Midt-Norsk Havbruk.

Fortsetter samarbeidet

Opphøret av samdriftsavtalen påvirker ikke det øvrige, gode samarbeidet mellom de to selskapene.

– Dersom Bjørøya skulle få behov for ekstra avlusingskapasitet, kommer MNH også i framtiden til å bistå på samme måte som i dag, sier Øren, og får umiddelbar respons:

– Og mangler du utstyr eller lokalitet, kan du fortsatt ringe oss, lover Løfsnæs.

Strategiske eierposter

Som et resultat av sitt langvarige samarbeid, har MNH og Bjørøya felles eierskap i flere strategisk viktige virksomheter. Heller ikke dette påvirkes av at samdriften opphører. Bjørøya og MNH har felles eierskap i disse virksomhetene:

  • Salmosea (slakteri)
  • Osan Settefisk (settefisk)
  • Flatanger Settefisk (settefisk)
  • Namdal Rensefisk (rognkjeks)
  • Nordland Rensefisk (rognkjeks)

Bjørøya og MNH har fisk i samdriften i dag. Den siste fisken i samdriften vil først være utslaktet høsten 2022.

Les våre artikler

test

Aktuelt

DeviHeart

test

Aktuelt

Bjørøya introduserer sin nyeste fôrflåte: Møt Tor Sidney!

test

Aktuelt

Vår nye fôrflåte har endelig ankommet Flatanger

test

Aktuelt

Bjørøya AS tar i bruk solenergi fra Inseanergy