Flåteparken utvides

Bjørøya ruster seg for både hardt vær og videre vekst. Selskapet investerte nylig i en AC 600 PVDB fôrflåte som skal settes inn på en av selskapets mest eksponerte lokaliteter.

Farvannet på Namdalskysten byr på optimale forhold for Atlantisk laks, men er ikke alltid like stille og rolig. Flere av lokalitetene til Bjørøya AS ligger eksponert til for tøffe værforhold og høye bølger året rundt. Da selskapet nylig skulle investere i en ny flåte, så de derfor etter en modell som ikke bare var driftssikker, men som også ville takle mye juling i sjøen.

Vi må ha utstyr som gir gode produksjonsresultater uavhengig av værforhold og hvor hensynet til våre ansattes helse, miljø og sikkerhet er best mulig ivaretatt.

Per Anton Løfsnæs, daglig leder.

Valget falt på en AC 600 PVDB-flåte fra AKVA group, en modell som er spesielt designet for eksponerte lokaliteter, dimensjonert for en signifikant bølgehøyde på 5,5 meter. Den er 44 meter lang og 12 meter bred og blir levert med en boenhet bestående av blant annet stort kontrollrom, kjøkken, tre lugarer med bad, garderober, lager, verksted og veterinærrom. Med sin doble baug og V-bunn skiller flåten seg fra andre modeller i markedet.

– Designet gjør at den ligger mye roligere i sjøen enn en flåte med flat bunn. Det betyr mye både i forhold til driftssikkerhet og komforten om bord. Denne modellen har også innebygde velgerventiler, som vi har erfart er en kjempefordel i hardt vær, sier Bjørøyas produksjonssjef, Marius Olsen.

Et trygt valg
Flåten skal leveres i september 2019 og vil bli tilkoblet Bjørøyas fjernfôringssentral, som ligger i Havbruksparken i Flatanger sammen med selskapets hovedadministrasjon. Fjernfôringssentralen vil på dette tidspunktet vil styre og overvåke fôringen på i alt fem ulike lokaliteter. Etter at selskapet la om til fjernfôring for to år siden, har de fått anledning til å gi fôringen et helt annet fokus.

– Tidligere så vi at andre aktiviteter som lusehåndtering tok mye oppmerksomhet bort fra fôringen. Nå har vi et spesialisert team med større fleksibilitet, forteller produksjonssjefen.

Selskapet har også to andre fôrflåter fra AKVA group og er godt fornøyd med både holdbarhet og driftssikkerhet.

– Dette, sammen med gode erfaringer med servicesystemet til AKVA group, veide tungt da vi skulle bestemme oss for hvilken leverandør vi ville satse på, påpeker Marius Olsen.

Miljøvalg
Gode miljøvalg er viktig for Bjørøya AS, forteller daglig leder Per Anton Løfsnæs. Det har blant annet ført til at selskapet i dag har koblet landstrøm til tre av fire flåter. Dette er imidlertid ikke like enkelt å få til på de mest eksponerte lokalitetene og Bjørøya har derfor valgt en hybridløsning for sin neste flåte, som i tillegg til generatorer fra Nogva AS vil bli levert med Samsung-batterier fra TesVolt. Batteripakken har en kapasitet på 158 kWh og en forventet levetid på 20 år.

Ifølge prosjektleder Per-Kåre Fuglestad i AKVA group er etterspørselen etter hybridflåter sterkt økende.

– Selv om det koster mer å integrere en batteripakke i flåten, er det en investering som betaler seg inn i løpet av få år. Når flåten kjører på batteridrift om natten, blir både dieselforbruket og behovet for vedlikehold av generatorene om bord redusert, forklarer han, og legger til:

– Batteriteknologi blir stadig rimeligere og utviklingstakten er enorm, både i forhold til ytelse og vekten på selve batteriene. Jeg er ikke i tvil om at dette blir den mest vanlige driftsløsningen framover for fôrflåter som ikke kan kobles til landstrøm.

I tillegg til reduserte kostander, betyr også hensynet til omgivelsene og mannskapet om bord mye. Når flåten går på batteridrift på nattestid, blir støynivået redusert til et minimum.

Marius Olsen

Stadig mer eksponert
Flåten, som blant annet får 12 fôringslinjer og nivåsensorikk fra det Flatanger-baserte selskapet Meox AS i alle siloer, vil bli overlevert til Bjørøya AS i september neste år. Selve byggearbeidet vil bli utført ved det estiske verftet Marketex Marine, som også har bygd de øvrige flåtene AKVA group har levert av denne modellen.

– Inkludert flåten til Bjørøya AS, har vi fram til nå solgt fem eksemplarer av AC 600 PVDB-modellen til norske kunder. Tre av flåtene er allerede levert, sier prosjektleder Per Kåre Fuglestad, og legger til at AKVA group har et tett samarbeid med kundene både når det kommer til spesialtilpasninger av eksisterende modeller og utvikling av nye flåtetyper.

– Vi lever av å dekke kundenes behov og prøver derfor alltid å være så fleksible som mulig. Utviklingen går i retning av stadig mer eksponerte lokaliteter og vi har nå også begynt å se på et fôrflåtekonsept for oppdrett i åpen sjø, sier han.

Flåten blir levert med en Samsung batteripakke fra TesVolt. Batteripakken har en kapasitet på 158 kWh og en forventet levetid på 20 år.

Les våre artikler

test

Aktuelt

DeviHeart

test

Aktuelt

Bjørøya introduserer sin nyeste fôrflåte: Møt Tor Sidney!

test

Aktuelt

Vår nye fôrflåte har endelig ankommet Flatanger

test

Aktuelt

Bjørøya AS tar i bruk solenergi fra Inseanergy

test

Aktuelt

Avslutter vellykket samdrift etter 16 år